Dermatoskopia Częstochowa

Dermatoskopia to badanie skóry pozwalające na szybką i skuteczną ocenę podejrzanych zmian widocznych na powierzchni skóry pacjenta.

 

Dermatoskopia Częstochowa – Badanie Znamion – Centrum Medyczne Galmedic

dermatoskopia Częstochowa

 

Dermatoskopia Częstochowa – gdzie bezpiecznie wykonać badanie znamion?

Dermatoskopia to badanie skóry pozwalające na szybką i skuteczną ocenę podejrzanych zmian widocznych na powierzchni skóry pacjenta. Wykorzystuje specjalistyczne narzędzie, jakim jest dermatoskop. Umożliwia on oględziny tkanek skóry i zmian skórnych nawet w 20-krotnym powiększeniu. Cechy znamion, niewidoczne gołym okiem, w badaniu uwidaczniają się, świadcząc o łagodnym, atypowym lub złośliwym charakterze zmiany skórnej. Zależnie od wyniku diagnostyki, lekarz zleca dalsze postępowanie terapeutyczne, obserwację znamion lub systematyczną kontrolę profilaktyczną. Duża dokładność, jaką cieszy się dermatoskopia, pozwala uniknąć niejasności diagnostycznych. Dzięki temu w razie konieczności pacjent kierowany jest na szybkie leczenie zmian skórnych, zapobiegające rozwojowi groźnych schorzeń, w tym również nowotworu skóry (czerniaka). Dermatoskopia i wideodermatoskopia to badania bezinwazyjne, szybkie i całkowicie bezbolesne. Ich przeprowadzenie nie wymaga zatem zastosowania znieczulenia miejscowego ani hospitalizacji pacjenta. W Centrum Medycznym Galmedic przeprowadza je chirurg doświadczony w zakresie diagnostyki i leczenia chorób skóry.

Dermatoskopia w Częstochowie, w Centrum Medycznym Galmedic wykonywana jest w klinicznych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. By jej wynik był rzetelny, powinna uwzględniać wykorzystanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego przez doświadczonego lekarza. Przed rozpoczęciem badania specjalista przeprowadza kwalifikację i zbiera wywiad medyczny od pacjenta. Podczas krótkiej rozmowy poznaje on potrzeby i rozwiewa wątpliwości osoby zgłaszającej się na diagnostykę. Konieczna jest weryfikacja wskazań do wykonania badania dermatoskopem, a więc przede wszystkim – poznanie objawów, z jakimi zmagają się pacjenci.

Dermatoskopia – wskazania do badania znamion

Dermatoskopia jest badaniem bezinwazyjnym, którym interesują się przede wszystkim osoby zauważające na swoim ciele rozwój nieprawidłowych zmian skórnych. Głównym wskazaniem do wykonania badania z użyciem dermatoskopu jest skłonność do tworzenia się znamion, zwłaszcza w dużej ilości, a także przekształcenia obecnych na ciele znamion. Mowa przede wszystkim o zmianie ich wyglądu, kształtu i rozmiaru. Mogą nie tylko dynamicznie ewoluować, ale nawet pojawiać się w nowych lokalizacjach bez żadnego powodu. Te cechy mogą świadczyć o atypowym charakterze znamienia. Każdorazowo taką zmianę skórną powinien zatem obejrzeć lekarz.

W grupie ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego skóry znajdują się ponadto osoby z wieloma znamionami barwnikowymi w różnych miejscach ciała, z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku czerniaka, jasnym fenotypem, dużą ilością zmian lub wręcz zespołem znamion atypowych. W ich przypadku porównywanie zmian i ich ocena w trakcie badania dermatoskopowego może zweryfikować ryzyko zachorowalności na nowotwory skóry. Wczesne wykrycie nieprawidłowości umożliwia bowiem podjęcie stosownych kroków terapeutycznych.

Wskazaniem do wykonania dermatoskopii jest również zauważenie przez pacjenta obecności kryteriów rozwoju czerniaka (ABCDE) w stosunku do jakiegokolwiek znamienia widocznego na powierzchni skóry. Wśród cech alarmujących wymienia się przede wszystkim asymetrię zmian, nieregularność ich brzegów, niejednolity i niecodzienny kolor, duży rozmiar oraz ewolucję.

Ocenie zmian dermatoskopem poddaje się ponadto osoby w trakcie onkologicznego leczenia czerniaka niektórymi środkami farmaceutycznymi. Ich stosowanie może bowiem zwiększać ryzyko powstawania kolejnych zmian nowotworowych.

Czy pacjent powinien przygotować się do wykonania badania dermatoskopowego?

Dermatoskop to urządzenie optyczne, składające się z mikroskopu, źródła światła i płytki kontaktowej. Dostępny jest w wielu wersjach, a największą popularnością cieszą się dermatoskopy ręczne. W Centrum Medycznym Galmedic używa ich lekarz chirurg podczas krótkiego, trwającego od kilku do kilkunastu minut badania dermatoskopowego. Przed badaniem zwilża delikatnie skórę pacjenta, zwiększając stopień jej przezierności. Czasami lekarz pokrywa również własne okulary środkiem zmniejszającym rozpraszanie i odbijanie światła. Wszystkie te działania podejmuje w celu uzyskania jak najwyższego poziomu widoczności cech i jakości obrazu oglądanego znamienia. Sam pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do badania. Wiele zależy jednak od lokalizacji badanych zmian na skórze. W niektórych przypadkach pomocna może okazać się depilacja okolic, w jakich znajdują się badane zmiany.

Jak wygląda badanie dermatoskopem?

Po przygotowaniu skóry pacjenta do badania lekarz przykłada głowicę dermatoskopu do powierzchni jego ciała. W ten sposób bezinwazyjnie jest w stanie obejrzeć wszystkie zmiany skórne, nawet te, które nie są widoczne gołym okiem. Podczas badania lekarz ocenia punktowo takie elementy rozwoju zmiany skórnej jak m.in.: asymetria, granice, kolor i struktury dodatkowe. Na podstawie uzyskanych informacji specjalista oblicza wartość TDS, czyli całkowitego wskaźnika dermatoskopowego. Wysoki wynik może sugerować rozwój zmiany nowotworowej o charakterze złośliwym. Jeżeli zmiana jest bardzo podejrzana, lekarz zaleca jej usunięcie chirurgiczne z przeprowadzeniem badania histopatologicznego.

Dermatoskopia Częstochowa – leczenie znamion skórnych

W przypadku stwierdzenia zmian łagodnych nie trzeba ich usuwać w sposób inwazyjny. Możliwe jest ich laserowe usunięcie. W ten sposób likwiduje się zwykle z powierzchni ciała niegroźne, ale nieestetyczne zmiany barwnikowe, w tym najpowszechniejsze u pacjentów pieprzyki. Rozpoznanie atypowych zmian skórnych wymaga natomiast chirurgicznego usunięcia znamienia. Wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie ich rozwoju pozwala na minimalizację ryzyka przekształcenia się zmian skórnych w groźne schorzenia, w tym również nowotwory skóry. Usunięcie zmiany jest szybkie, bezpieczne i bezbolesne. Lekarz znieczula pacjenta miejscowo, dzięki czemu nie odczuwa on dyskomfortu ani bólu podczas wycinania zmiany. W trakcie zabiegu chirurg posługuje się skalpelem. Wycina znamię w całości wraz z marginesem zdrowej tkanki. Wycinek umieszcza w roztworze formaliny i przekazuje do badania histopatologicznego. Następnie badanie wykonuje analityk laboratoryjny, korzystając ze specjalistycznych mikroskopów.

W ograniczeniu ryzyka zachorowania na schorzenia skórne istotną rolę przypisuje się przede wszystkim redukcji ekspozycji na słońce oraz profilaktyce skórnych oparzeń słonecznych.

Dermatoskopia jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym. Nie wymaga znieczulenia.

W badaniu wideodermatoskopowym obraz widoczny jest na monitorze. W badaniu dermatoskopowym lekarz ogląda bezpośrednio skórę pacjenta.

Nie, dzięki czemu uważane jest za całkowicie bezpieczne i nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania u różnych grup pacjentów.

Tak, z wykorzystaniem dermatoskopu można uwidocznić zmiany nowotworowe w różnym stadium zaawansowania.

Zwykle dermatoskopia trwa kilka/kilkanaście minut. Czas badania zależy przede wszystkim od ilości badanych znamion, ich rozległości i lokalizacji.

W Centrum Medycznym Galmedic badanie wykonuje doświadczony chirurg.

Samodzielne odróżnienie rodzaju zmian nie jest możliwe. Oceny typologii i charakteru znamienia dokonuje chirurg podczas badania. W razie konieczności i wątpliwości zleca biopsję.

To specjalne urządzenie, które pozwala na precyzyjną ocenę istniejących na skórze pacjenta zmian skórnych.

Tak, tę metodę diagnostyczną stosuje się zarówno do oceny pojedynczych zmian skórnych, jak i całych skupisk.

Czujność i systematyczne kontrole zaleca się głównie w przypadku łagodnych zmian skórnych, które nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego wycięcia. Znamion nie usuwa się profilaktycznie, można jednak zdecydować się na ich likwidację ze względów estetycznych.

Leczeniu chirurgicznemu poddaje się zmiany skórne o charakterze chorobowym. O wycięciu ewentualnych znamion zawsze decyduje jednak lekarz.

Zmieniające się znamiona zawsze powinny niepokoić pacjenta. Ich ewolucja i wzrost może świadczyć o rozwoju niektórych schorzeń skóry.

Pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do badania. Depilacja jest kwestią indywidualną.

Cennik badania znamion w Centrum Medycznym Galmedic

Cena uzależniona jest od zakresu badania zmiany, ustalana indywidualnie z pacjentem podczas konsultacji przed zabiegiem

Dermatoskopia

od 300 zł

 

Zadzwoń
dermatoskopia Częstochowa

Usługi świadczone w Centrum Medycznym Galmedic możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

668 660 600